Planet Zoe
Knjižara za roditelje

Program "Dupini" - interdisciplinarna inovacija logopeda i neuropsihologa

Program „Dupini“ traje tri mjeseca. Idealno je raditi s djecom 2 do 3 puta tjedno (od 45 do 60 minuta) uz obavezne domaće vježbe. Najčešće se radi u skupini djece, ali može se raditi i individualno. Ovaj program može se koristiti u razvojne (habilitacijske) svrhe – s djecom koja se pripremaju za školu, s djecom ljevacima različite dobi, ali i u terapijske (korekcijske) svrhe – s djecom nedovoljno razvijena govora, senzornom ili motoričkom disfazijom, poremećajima senzorne integracije i dr. teškoćama. U programu mogu sudjelovati kako djeca uredna spoznajnog razvoja, tako i djeca s blagim zaostajanjem u spoznajnom razvoju.
Program se provodi u tri stupnja. Svaki stupanj traje mjesec dana uz satove do 3 puta tjedno. Na prvom stupnju dijete treba naučiti osjećati svoje tijelo i upravljati njime. Pritom se svi pokreti (opća, fina i artikulacijska motorika) izvode sinkrono. Na drugom stupnju pokreti se izvode recipročno. Na trećem stupnju rada dotad stvoreni automatizmi integriraju se u interakciji s pokretima očiju: rad se prvo vodi na usklađenim, a zatim na recipročnim koordinacijama.
Tehnika ovoga programa sastoji se od 7 blokova. Svaki je blok prisutan na svim stupnjevima intervencije, uz odgovarajuće promjene na svakom stupnju.

Blok I. „Igramo se s tijelom“

Vježbe se izvode u stojećem položaju, 4 do 6 puta svaka; uz „ozvučivanje“, odnosno glasovno imenovanje (izgovaranje) odgovarajućih pokreta tijekom njihova izvođenja („tika-taka“, „u-u-u-letimo“ i dr.).

• “Jabuka se kotrlja po tanjuriću“.
• “Ljuljačka“.
• “Sat“.
• “Ramena poskakuju“.
• “Mlin“.
• „Kostur“.
• „Vrtuljak“.
• „Bacamo ručice“.
• „Vrtuljak i ljuljačka“.

Blok II. Vježbe za ruke

Vježbe treba izvoditi u stojećem položaju, u blagom režimu, polako i tečno, ne više od 4 puta. Na drugom i trećem stupnju programa te vježbe ostaju bez promjena.

Blok III. Scenarij „More“

Sve vježbe (u sklopu scenarija „More“) obavljaju se u stojećem položaju od 4 do 6 puta. Scenarij se ne mijenja na drugom i trećem stupnju programa.

Blok IV. Gimnastika za prstiće

Blok V. „Vidnomotorički praksis“
Vježbe se u korekcijski program uvode na početku (u sredini) drugog stupnja.

Blok VI. „Artikulacijski praksis i međusustavne interakcije“
• Vježbe za stabilizaciju disanja.
• Vježbe za čeljust.
• Vježbe za usne.
• Vježbe za obraze. Scenarij „Hrčak“.
• Vježbe za jezik. Scenarij „Jezik pustolov“.
• Međusustavne interakcije.

Blok VII. Mehanička gimnastika za ruke


Dugogodišnje iskustvo pokazalo je izuzetno visoku učinkovitost ovog programa u radu s prethodno navedenim skupinama djece. Po završetku opisanog programa u većine se djece poboljšava kvaliteta igre, učenja, likovne aktivnosti, konstruiranja, kao i govora, čitanja i pisanja.
Program „Dupini“ usmjeren je na prevenciju i prevladavanje deficita osnovne senzomotoričke razine govora. Naglasimo da je takav deficit prije svega posljedica nedovoljne razvijenosti supkortikalnih struktura mozga, što sekundarno uzrokuje zaostajanje i/ili poremećaj razvoja međuhemisfernih interakcija.

Ljevake, kako se već spominjalo, najviše karakterizira nepovoljan razvoj upravo tih moždanih sustava, zato se program „Dupini“ probirao upravo na toj kategoriji djece. Međutim, iskustvo pokazuje da je široka primjena ovog programa vrlo učinkovita u početnom razdoblju psihološko-edukacijskog praćenja sve djece s nedovoljno razvijenim govorom.
Formiran na razini „jezika tijela“, integrativni senzomotorički temelj ostvaruje aktivirajući utjecaj na slične jezično-govorne strukture: zapaža se vanjski „spontani“ početak i optimizacija odgovarajuće govorne aktivnosti. Daljnje usavršavanje i automatizacija tog formiranog potencijala vodi povećanju učinkovitosti djetetove psihičke aktivnosti u cjelini.
Taj proces neće biti potpun bez usmjerenog formiranja stabilnih, automatiziranih vještina upravljanja onim sustavima koji nam omogućuju svaku radnju. Jer štogod radimo, neophodni su nam pokreti očima, jezikom, rukama i nogama. No najvažnije, sve to mora funkcionirati kao usklađeni uhodani mehanizam čiji se kotačići međusobno ne ometaju.
Kao što se već spominjalo, upravo djeca ljevaci demonstriraju situaciju u kojoj sustavi rade neusklađeno. A to ih sprečava u kvalitetnom razvoju praktički u svih psihičkih procesa. U neuropsihološkom kontekstu svi su ti problemi usko povezani s nedovoljno razvijenim supkortikalno-kortikalnim interakcijama i nedovoljno uhodanim mehanizmima suradnje moždanih hemisfera.

Autorski program „Dupini“ (sve vježbe u blokovima) detaljno je opisan u knjizi „Ti nevjerojatni ljevaci – Cjeloviti program psihološko-edukacijskog praćenja djece ljevaka. Priručnik za stručnjake i roditelje“ dr. Anne Semenovich (Planet Zoe, 2010). Preporučuje se svim logopedima i psiholozima koji rade s navedenim skupinama djece.

 © Anna Semenovich, "Ti nevjerojatni ljevaci", Planet Zoe, 2010.
Zabranjeno je svako kopiranje, citiranje i presnimavanje bez dopuštenja nakladnika Planet Zoe.

Ovaj tekst je dosad pročitan 4541 puta.