Planet Zoe
Knjižara za roditelje

Vrtić

Razvoj govora u predškolskoj dobi

U predškolskoj dobi razvoj djetetova govora odvija se osobito brzo: vokabular se popunjava tisućama novih riječi, poboljšava se izgovor, rečenice postaju bolje oblikovane i bogatije. Ipak, djeca iste dobi na različitim su stupnjevima govorno-jezičnog razvoja. Neka djeca već s navršene tri go... nastavak »

Razvoj fine motorike

Priprema za školu, osim razvoja predvještina čitanja i računanja, također uključuje razvoj vještina koje su korisne za buduće usvajanje pisanja, odnosno razvoj fine motorike prstiju. Tome pomaže crtanje, oblikovanje gline, plastelina i tijesta, te masaža vrhova prstiju. Vrlo je korisna gimna... nastavak »

Logopedske bajke u radu s djecom mlađe dobi

Tekstovi logopedskih bajki i prateće aktivnosti s bajkama posebno su prilagođeni za rad na razvoju govora u djece najranije dobi, kao i u djece usporena govornog razvoja koju se tim radom potiče da od glasovnih oponašanja napreduju prema komunikaciji riječima i, poslije, prema rečeničnom govoru. Programa r... nastavak »

Logoped u vrtiću - Kako dijete govori?

Najosjetljiviji i najintenzivniji period djetetovog razvoja je predškolski period. Znamo da svako dijete u cjelokupnom razvoju ima svoju individualnu razvojnu liniju koju roditelji i svi oni koji se bave djetetom trebaju pratiti svatko sa svog aspekta ali i cjelovito kroz suradnju. Bitno je uočiti do kojih g... nastavak »

Osobitosti govora i jezika u djece starije predškolske dobi

Djetetov govor razvija se postupno. Njegov se temelj formira do treće, odnosno četvrte godine. U petoj godini života aktivan razvoj djetetova govora se nastavlja. Usvajaju se načini tvorbe riječi: tvorba imenica-umanjenica pomoću sufiksa (naprimjer, imena životinja i njihove mladunčadi); tvorba glagola pomo... nastavak »

Otkad sam krenuo u vrtić... - prvi doživljaji vrtića očima djeteta

Otkad sam krenuo u vrtić, život mi se jako promijenio. U početku nisam znao što je to i zato sam se pomalo brinuo, no s druge strane, bio sam jako radoznao. Kada smo došli, svidjelo mi se jer je bilo mnogo dječice i mnogo igračaka. Volim kada je mnogo svega, znači da nije dosadno. Sve je bilo dobro ... nastavak »