Planet Zoe
Knjižara za roditelje

Za stručnjake

Što se radi u programu 'Vesela škola s logopedom?'

U sljedećem tekstu predstavljamo vam sva područja (i način njihove obrade) na kojima se radi s djecom starije predškolske dobi u programu "Vesela škola s logopedom". Program traje 40 sati i u cijelosti je opisan u knjizi "Vesela škola s logopedom: Program poticanja govorno-jezičn... nastavak »

Program "Dupini" - interdisciplinarna inovacija logopeda i neuropsihologa

Program „Dupini“ traje tri mjeseca. Idealno je raditi s djecom 2 do 3 puta tjedno (od 45 do 60 minuta) uz obavezne domaće vježbe. Najčešće se radi u skupini djece, ali može se raditi i individualno. Ovaj program može se koristiti u razvojne (habilitacijske) svrhe – s djecom koja se pripre... nastavak »

Logopedske vježbe iz knjige 'Prevladavanje teškoća u učenju' (nekoliko primjera)

Iz knjige „Prevladavanje teškoća u učenju“, E. Mettus i dr. Ne smijemo zaboraviti da dijete na logopedske vježbe u pravilu dolazi poslije nastave, nakon što je cijeli dan sjedilo u školskoj klupi. Zato ne treba težiti tome da atmosfera u radu s logopedom bude slična onoj na običn... nastavak »

Oblici disgrafije

Kako bismo odabrali ispravni put individualne pomoći, apsolutno je neophodno shvatiti prirodu djetetovih teškoća, odnosno odrediti oblik disgrafije. Zato ćemo se ovim pitanjem detaljno pozabaviti. Djecu uglavnom dijelimo na skupine prema tome koja je karika u procesu pisanja poremećena. Naime, različite kom... nastavak »

Praktične metode logopedskog rada

Praktične metode uključuju vježbe, igre i modeliranje. Vježbe su višestruka ponavljanja različitih zadataka. Najbolji učinak vježbe postižu u radu s poremećajima glasa i artikulacije. Zahvaljujući vježbama stvaraju se preduvjeti za ispravan izgovor; oblikuju se glasovi. Vježbe se dijele na tri vrste... nastavak »

Logopedski rad pri senzornoj disfaziji

Osnovni cilj terapijskog rada pri senzornoj disfaziji svodi se na razvijanje djetetove slušne percepcije i vještine analiziranja govora, što se na početku čini nedostižnim. Prvo je neophodno jednostavno posjesti i „umiriti“ dijete, zaustaviti njegovo kaotično ponašanje. U tu ... nastavak »

Logopedsko ispitivanje djece s artikulacijskim poremećajima: osnovne informacije

Pred nama je dijete s dislalijom, dizartrijom, rinolalijom… Prije nego što pristupimo planiranju terapijskog rada, trebamo provesti ispitivanje, odnosno dijagnostički postupak koji uključuje prikupljanje anamneze, ispitivanje osobitosti psihičkog razvoja, psihičkog stanja, ponašanja, ispitivanj... nastavak »

Logopedska masaža - Osnovna načela primjene logopedske masaže u terapijskom radu logopeda

Logopedska masaža je metoda aktivnog mehaničkog djelovanja koje mijenja stanje mišića, živaca, krvnih žila i tkiva perifernog artikulacijskog sustava. Radi se o jednoj od logopedskih tehnika koja pogoduje normalizaciji artikulacije i emocionalnog stanja u osoba s artikulacijskim poremećajima. Logopedska m... nastavak »